Reč dobrodošlice

Želimo Vam toplu dobrodošlicu na XIX Internacionalni Kongres kliničke kardiologije i srčane insuficijencije, CardioS 2021 online, koji će se održati 9. i 10. Aprila 2021. godine. Pandemija COVID-19 ne jenjava, što je primoralo ceo svet da promeni način komunikacije, pa će CardioS i ove godine imati online formu.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Kongres i ove godine zajednički organizuju Udruženje za srčanu slabost Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpska Akademija nauka i umetnosti i Evropsko udruženje za srčanu slabost.

Stručna izvrsnost, dinamičnost i interaktivnost, uz prenošenje vrhunskih kardioloških informacija  su i ove godine u potpunosti osnovne odlike CardioS-a.

Dijalog eksperata i kratke sesije Zrnca kliničke mudrosti su posvećene najznačajnijim problemima medikamentoznog i interventnog lečenja u kardiologiji. Od posebnog su značaja originalne sesije o SARS CoV-2 i kardiovaskularnim bolestima, kao i zajednička specijalna sesija Evropskog i Udruženja za srčanu slabost Srbije. Korisnu i informativnu novinu predstavlja sesija o pet najvažnijih dostignuća u kardiologiji 2020-21 po izboru vrhunskih Evropskih kardiologa.

Učesnici će biti u prilici da na kraju programa, oba dana, pristupe rešavanju testova akreditovanih sa po 7 bodova kontinuirane medicinske edukacije.

Želimo Vam uspešno učešće na CardioS 2021 online, koje će Vam omogućiti upoznavanje sa najvažnijim novinama u kardiologiji.

S poštovanjem,

Akademik prof. dr Petar M. Seferović
Predsednik Organizacionog Odbora Kongresa

Akademik prof. dr Nebojša M. Lalić
Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
Predsednik Naučnog Odbora Kongresa

Pregled

Program Kongresa

I Dan

Petak - 9 April, 2021
16:20 - 16:25

Dobrodošli na CardioS 2021 online / Welcome to CardioS 2021 online

Petar M. Seferović (Beograd, RS), Nebojša M. Lalić (Beograd, RS)

16:25 - 17:05

SIMPOZIJUM / SYMPOSIUM NOVARTIS

Inovativna terapija srčane insuficijencije / Advancement in the treatment of heart failure

16:25
Uvod / Introduction
Petar M. Seferović (Beograd, RS)

16:30
Možemo li odgovoriti na ciljeve lečenja srčane slabosti jednim lekom? / Is one drug enough to meet all goals in the treatment of heart failure?

Aleksandra Ilić (Novi Sad, RS)

16:37
Remodelovanje srca u srčanoj slabosti: implikacije za bolesnike / Left ventricular remodeling  heart failure: patients perspective
Ivan Stanković (Beograd, RS)

16:44
Popravljanje ishoda u srčanoj slabosti: da li ulazimo u novu eru? / Improving outcomes in heart failure: new era on the horizon?

Goran Lončar (Beograd, RS)

16:51
Okrugli sto / Round table
Petar M. Seferović (Beograd, RS), Aleksandra Ilić (Novi Sad, RS), Ivan Stanković (Beograd, RS), Goran Lončar (Beograd, RS)

17:05 - 17:35

DIJALOG EKSPERATA / EXPERTS DIALOGUE

SARS CoV-2 i kardiovaskularne bolesti: činjenice i zagonetke / SARS CoV-2 and cardiovascular diseases: facts and controversies

Predsedavajući / Chairman: Vladimir Miloradović (Kragujevac, RS)

17:05
Da li je COVID 19 kardiovaskularna bolest? / Is COVID 19 a cardiovascular disease?
Marija Zdravković (Beograd, RS)

17:15
Srčana insuficijencija u COVID 19: Samo miokarditis ili mnogo više? / Heart failure in COVID 19: Only myocarditis or much more?
Slavica Radovanović (Beograd, RS)

17:25
Okrugli sto / Round table
Vladimir Miloradović (Kragujevac, RS), Marija Zdravković (Beograd, RS), Slavica Radovanović (Beograd, RS)

17:35 - 18:15

SIMPOZIJUM / ASTRA ZENECA

Forxiga u fokusu kardiologa / Forxiga in focus of cardiologist

Moderator/Moderator: Aleksandar Nešković (Beograd, RS)

17:35
Efekat dapagliflozina na višestruke terapijske ciljeve u lečenju HFrEF / The effect of dapagliflozin on multiple outcomes in HFrEF
Arsen D. Ristić (Beograd, RS)

17:50
Neraskidiva veza između srca i bubrega: jedno rešenje / Unbreakable bound between heart and the kidney: a single drug solution

Radomir Naumović (Beograd, RS)

18:05
Okrugli sto / Round table
Aleksandar Nešković (Beograd, RS), Arsen D. Ristić (Beograd, RS), Radomir Naumović (Beograd, RS)

18:15 - 18:45

Počasno predavanje Andrew Coats, dobitnika Zlatne medalje Udruženja za srčanu insuficijenciju Srbije 2021 / Keynote lecture Andrew Coats, Gold medal of Heart failure Society of Serbia 2021 recipient

Moderator/Moderator: Petar M. Seferović (Beograd, RS)

18:15
Uvod / Introduction

Petar M. Seferović (Beograd, RS)

18:20
Novi algoritam za lečenje srčane insuficijencije: možemo li da sklopimo sve delove slagalice? / New algorithm for the treatment of HF: can we put the puzzle together?
Andrew JS Coats (Warwick, UK)

18:40
Virtuelna ceremonija dodeljivanja zlatne medalje Udruženja za srčanu slabost Srbije 2021 / Virtual Award Ceremony of Gold medal of Heart failure Society of Serbia 2021

18:45 - 19:00

ZRNCA KLINIČKE MUDROSTI / PEARLS OF CLINICAL WISDOM Interventna kardiologija / Interventional cardiology

Predsedavajući / Chairman: Svetlana Apostolović (Niš, RS)

18:45
Preporuke za lečenje akutnog infarkta bez ST elevacije 2020: najznačajnije novine i promene / Guidelines for the treatment of myocardial infarction without persistent ST segment elevation: key messages

Goran Stanković (Beograd, RS) 

19:00 - 19:40

SIMPOZIJUM / SYMPOSIUM PFIZER

Antikoagulantni lekovi u savremenoj medicine / Antigoaculation in contemporary medicine

Predsedavajući / Chairman: Goran Milašinović (Beograd, RS)

19:45
Antikoagulantni lekovi u kardiologiji /Anticoagulation in cardiology 

Goran Milašinović (Beograd, RS)

19:20
Cerebrovaskularna bolest i antikoagulatni lekovi / Anticoagulation and cerebrovascular disease
Milan Labudović (Beograd, RS)

19:40 - 20:10

Pet najvažnijih dostignuća u kardiologiji 2020-21 po izboru vrhunskih Evropskih kardiologa / Five major achievements in cardiology in 2020-21.

 • Franz Weidinger (Vienna, AT)
  Predsednik Evropskog Udruženja kardiologa (2022-2024) / President-elect European Society of Cardiology

 • Jeroen Bax (Leiden, NL)

  Bivši Predsednik Evropskog Udruženja kardiologa (2016-2018) / Past-president European Society of Cardiology

 • Silvia Priori (Pavia, IT)

  Podpredsednik Evropskog Udruženja kardiologa / Vice-president, European Society of Cardiology

 • Evgeny Schlachto (Saint Petersburg, RU)

  Predsednik Ruskog Udruženja kardiologa / President, Russian Society of Cardiology

 • Bela Merkeli (Budapest, HU)
  Rektor Semelvajs Univerziteta u Butimpešti, Mađarska / Rector of Semmelweis University, Budapest, Hungary
Od 20:10

Test kontinuirane medicinske edukacije: Repetitorijum najnovijih saznanja u kliničkoj kardiologiji. Akreditovan od strane zdravstvenog saveta Republike Srbije sa 7 bodova / Continuous medical accreditation test: Repetitorium of latest knowledge in clinical cardiology. Accredited with 7 points of CME.

II Dan

Subota - 10 April, 2021
16:15 - 16:20

Pregled prvog dana CardioS 2021 online / CardioS 2021 online: first day at glance

Petar M. Seferović (Beograd, RS)

16:20 - 17:05

SIMPOZIJUM / SYMPOSIUM BOEHRINGER INGELHEIM

Kardio-renalno-metabolička veza u dijabetesu tipa 2: od harmonije do hazarda / Cardio-reno-metabolic link in type 2 diabetes: from harmony to hazard

Moderator / Moderator: Petar M. Seferović (Beograd, RS)

16:20
Značaj kardio-renalno-metaboličke veze u dijabetesu / The importance of cardio-reno-metabolic link in type 2 diabetes
Petar M. Seferović (Beograd, RS)

16:25
SGLT2i i njihova uloga u savremenoj kliničkoj praksi: perspektiva dijabetologa / The role of SGLT2i in clinical practice: diabetologist view

Katarina Lalić (Beograd, RS)

16:40
SGLT2i i njihova uloga u savremenoj kliničkoj praksi: perspektiva kardiologa / The role of SGLT2i in clinical practice: cariologist view
Arsen D. Ristić (Beograd, RS)

16:55
Okrugli sto / Round table
Petar M. Seferović (Beograd, RS), Katarina Lalić (Beograd, RS), Arsen D. Ristić (Beograd, RS)

17:05 - 17:35

DIJALOG EKSPERATA / EXPERTS DIALOGUE

Pogled u kristalnu kuglu: Šta donose nove preporuke za lečenje srčane insuficijencije / The view in the crystal ball: What will the new heart failure guidelines say?

Predsedavajući / Chairman: Petar M. Seferović (Beograd, RS)

17:05
Novi lekovi za srčanu inficijenciju sa smanjenom ejekcionom frakcijom leve komore / New drugs for heart failure with reduced left ventricular ejection fraction
Davor Miličić (Zagreb, HR)

17:12
Izmene algoritma za lečenje srčane inficijencije sa smanjenom ejekcionom frakcijom leve komore: mogućnosti i perspective / Changes in the algorithm for heart failure with reduced left ventricular ejection fraction: insights and perspectives

Goran Davidović (Kragujevac, RS)

17:19
Okrugli sto / Round table
Petar M. Seferović (Beograd, RS), Davor Miličić (Zagreb, HR), Goran Davidović (Kragujevac, RS)

17:35 - 18:15

SIMPOZIJUM / SYMPOSIUM MEDTRONIC

Razvijanje indikacija za nefarmakološko lečenje srčane insuficijencije /Evolving indications for non-pharmacology HF treatment

Moderator / Moderator: Goran Milašinović (Belgrade, RS)

17:35
Uvod / Introduction
Goran Milašinović (Belgrade, RS)

17:40
Resinhronizaciona terapija srca: poboljšanje indikacija / Cardiac resynchronization therapy: improved indications

Goran Milašinović (Beograd, RS)

17:55
Uređaji za mehaničku cirkulatornu potporu leve komore: nove perspektive / Left ventricular assist devices: different viewpoints
Svetozar Putnik (Beograd, RS)

18:10
Okrugli sto / Round table
Goran Milašinović (Beograd, RS), Svetozar Putnik (Beograd, RS)

18:15 - 18:45

SPECIJALNA SESIJA EVROPSKOG I UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST SRBIJE / SPECIAL SESSION OF HEART FAILURE ASSOCIATION OF THE ESC AND HEART FAILURE SOCIETY OF SERBIA

Novi trendovi vrhunske edukacije u srčanoj insuficijenciji / Contemporary trends in the top heart failure education

18:15
Savremeno lečenje srčane insuficijencije u Evropi (Projekat HFA ATLAS) / Latest progress in the treatment of heart failure in Europe (HFA ATLAS Project)
Ivan Milinković (Beograd, RS)

18:25
Multidisciplinarni pristup srčanoj insuficijenciji (Ekspertski centri za srčanu insuficijenciju) / Multidisciplinary approach to heart failure management (ESC/HFA Quality of Care Centers)

Massimo Piepoli (Piacenza, IT)

18:35
Udžbenik Evropskog udruženja kardiologa za srčanu insuficijenciju / ESC Textbook on heart failure
Marija Polovina (Beograd, RS)

18:45 - 19:00

ZRNCA KLINIČKE MUDROSTI / PEARLS OF CLINICAL WISDOM

Aortna stenoza: izazovi u dijagnostici i lečenju / Aoric stenosis: diagnostic and treatment challenges

Predsedavajući / Chairman: Vladan Vukčević (Beograd, RS)

18:45
Klinički pristup aortnoj stenozi / Clinical approach to aortic stenosis
Milan Pavlović (Niš, RS)

19:00 - 19:40

SIMPOZIJUM / SYMPOSIUM PFIZER

Novi terapijski aspekti u transtiretinskoj amiloidozi / New therapeutic aspects for transthyretin amyloidosis

Predsedavajući / Chairman: Arsen D. Ristić (Beograd, RS)

19:00
Transtiretinska amiloidoza sa kardiomiopatijom / Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy
Arsen D Ristić (Beograd, RS)

19:40 - 20:10

Dijalog bolesnika i lekara u srčanoj slabosti: Put ka kvalitetnijem i dužem životu sa srčanom insuficijencijom / Patient-doctor dialogue in heart failure: the avenue to better quality of life with heart failure

Predsedavajući / Chairman: Dragan V. Simić (Beograd, RS), Petar Popović (Beograd, RS)

Okrugli sto / Round table
Dragan V. Simić (Beograd, RS), Petar Popović (Beograd, RS), Marina Deljanin Ilić (Niška Banja, RS), Zoran Pavlović (Beograd, RS), Dobrivoje Bošković (Beograd, RS), Ivana Veljić (Beograd, RS)

Od 20:10

Test kontinuirane medicinske edukacije: Dijagnostičke tajne i terapijske mudrosti u srčanoj insuficijenciji. Akreditovan od strane zdravstvenog saveta Republike Srbije sa 7 bodova / Continuous medical accreditation test: Diagnostic and therapeutic wisdoms in heart failure. Accredited with 7 points of CME.

Ovo su

Naši Panelisti

Petar M. Seferović

Professor, MD, PhD, FACC, FESC

Nebojša m. lalić

Academician, Professor, MD, PhD

Davor Miličić

Professor, MD, PhD, FESC, FACC

Arsen d. Ristić

Professor, MD, PhD, FESC

Dragan V. Simić

Professor, MD, PhD, FESC,FACC

Massimo Piepoli

Professor, MD, PhD

Ivan Stanković

MD

Marina Deljanin-Ilić

Professor, MD, PhD

Aleksandar Nešković

Professor, MD, PhD

Radomir Naumović

Professor, MD, PhD

Goran Lončar

Assistant Professor, MD

Slavica Radovanović

MD, PhD, FESC, Research Felow in Cardiology

Vladimir Miloradović

Professor, MD, PhD

Marija Zdravković

MD, PhD

Goran stanković

Professor, MD, PhD, FESC, FACC​

VLADAN VUKČEVIĆ​​

Assistant Professor, MD, PhD

Svetlana Apostolović

Professor, MD, PhD

Goran davidović

Professor, MD, PhD

Katarina S. Lalić

Professor, MD, PhD

Franz Weidinger

Professor, MD, PhD

Silvia Priori

Professor, MD, PhD

Ivan Milinković

Internal medicine specialist

Jeroen Bax

Professor, MD, PhD

Evgeny Schlachto

Professor, MD, PhD

GOran Milašinović

Professor, MD, PhD

Svetozar putnik

Professor, MD, PhD

Bela Merkeli

Professor, MD, PhD

Marija polovina

Assistant Professor, MD

Aleksandra Ilić

Assistant professor, MD, PhD

Petar Popović

Milan Labudović

Professor, MD, PhD

Zoran Pavlović

Ivana Veljić

MD, PhD

Velika imena industrije

Partneri Kongresa

Registrujte Vaš Nalog

Kako biste pristupili online kongresu, neophodno je da popunite registracioni formular.
Nakon što prosledite neophodne informacije, moderator će proveriti da li je kotizacija regulisana i ukoliko jeste, aktivirati vaš nalog.