25 - 26 Septembar, 2020, Online Kongres

Udruženje za srčanu slabost Srbije

18. Internacionalni Kongres o kliničkoj kardiologiji i srčanoj insuficijenciji

U par rečenica

Osnovne Informacije

Dobrodošli na XVIII Internacionalni Kongres kliničke kardiologije i srčane insuficijencije, CardioS 2020 online, koji će se održati 25. i 26. septembra 2020. godine. Pandemija COVID-19 je promenila format CardioS-a, ali je on zadržao svoju stručnu izvrsnost i internacionalni karakter.

Kongres se organizuje kao zajednička aktivnost Udruženja za srčanu slabost Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srpske Akademije nauka i umetnosti i Evropskog udruženja za srčanu slabost.

Kada

25 – 26 Septembar, 2020 Petak – Subota

Napravljen je veliki napor da se dinamičnost i interaktivnost kao osnovne karakteristike CardioS-a zadrže i ove godine. Akademske sesije Kongresa su posvećene najvažnijim problemima farmakoterapije, interventnog lečenja i hirurškog pristupa kardiološkim bolesnicima.

Najnovije preporuke Evropskog Udruženja kardiologa će, takođe, biti razmatrane u svetlu njihove praktične i svakodnevne primene.

Pregled

Program Kongresa

I Dan

Petak - 25 Septembar, 2020
17:00 - 17:05

Dobrodošli na CardioS 2020

Petar M. Seferović (Beograd, RS), Nebojša M. Lalić (Beograd, RS)

17:05 - 17:45

SIMPOZIJUM NOVARTIS

Optimalno lečenje srčane insuficijencije: dvostruki mehanizam
delovanja, snažniji efekti sakubitril/valsartana
Moderator
Petar M. Seferović (Beograd, RS)

Uvod
Petar M. Seferović (Beograd, RS)

Superiornost sakubitril/valsaratana u sprečavanju reverznog
remodelovanaja 
leve komore
Davor Miličić (Zagreb, HR)

Optimizacije lečenja posle akutnog srčanog popuštanja: ARNI u fokusu
Arsen D. Ristić (Beograd, RS)

Panel
Petar M. Seferović (Beograd, RS), Davor Miličić (Zagreb, HR), Arsen D. Ristić (Beograd, RS)

17:45 - 17:55

NAJVAŽNIJE ZA 8 MINUTA: Lekovi prvog izbora u lečenju arterijske hipertenzije

Predavač:
Dragan V. Simić (Beograd, RS)

17:55 - 18:25

Počasno predavanje Gerasimosa Filipatosa, dobitnika Zlatne medalje Udruženja za srčanu insuficijenciju Srbije 2020

Moderator
Petar M. Seferović (Beograd, RS)

Najnoviji dometi u lečenju srčane insuficijencije
Gerasimos Filippatos (Athens, GR)

Panel
Petar M. Seferović (Beograd, RS), Gerasimos Filippatos (Athens, GR)

18:25 - 18:35

NAJVAŽNIJE ZA 8 MINUTA: MINOCA

Predavači:
Marina Deljanin-Ilić (Niška Banja, RS)

18:35 - 19:15

SIMPOZIJUM ASTRAZENECA

Mesto dapagliflozina u lečenju srčane insuficijencije: superiorni u smanjenju
mortaliteta i hospitalizacija

Moderator
Aleksandar Nešković (Beograd, RS)

Šta još znamo  godinu dana nakon objavljivanja rezultata DAPA HF?
Arsen D. Ristić (Beograd, RS)

Kako zaštititi bubrege u T2D da bismo rasteretili srce?
Radomir Naumović (Beograd, RS)

Panel
Aleksandar Nešković (Beograd, RS), Arsen D. Ristić (Beograd, RS), Radomir
Naumović (Beograd, RS)

19:15 - 19:25

NAJVAŽNIJE ZA 8 MINUTA: Tamponada srca

Predavač:
Dejan S. Simeunović (Beograd, RS)

19:35 - 20:15

Preporuke Evropskog udruženja kardiologa 2019-2020: Praktični saveti eksperata i jedna zagonetka

Moderatori
Milan Pavlović (Niš, RS), Slavica Radovanović (Beograd, RS)

Plućna embolija
Predavač: Slobodan Obradović (Beograd, RS)
Teško pitanje: Goran Koraćević (Niš, RS)

Hronični koronarni sindrom
Predavač: Goran Stanković (Beograd, RS),
Teško pitanje: Vladan Vukčević (Beograd, RS)

Kardiovaskularna oboljenja i COVID-19
Predavač: Svetlana Apostolović (Niš, RS)
Teško pitanje: Goran Davidović (Kragujevac, RS)

Od 20:15

Test kontinuirane medicinske edukacije: Repetitorijum najnovijih dostignuća u kardiologiji.

Akreditovan od strane zdravstvenog saveta Republike Srbije sa 7 bodova.

II Dan

Subota - 26 Septembar, 2020
17:00 - 17:05

Pregled prvog dana CardioS-a 2020

Petar M. Seferović (Beograd, RS)

17:05 - 17:45

SIMPOZIJUM BOEHRINGER INGELHEIM

SGLT2 inhibitori: od kontrole glikemije do zaštite srca
Moderatori 
Katarina Lalić (Beograd, RS), Arsen Ristić (Beograd, RS)

Tesna veza između kardiovaskularnog, renalnog i metaboličkog sistema u
dijabetesu tipa 2
Katarina Lalić (Beograd, RS)

SGLT2 inhibitori u rukama kardiologa
Arsen Ristić (Beograd, RS)

Panel
Katarina Lalić (Beograd, RS), Arsen Ristić (Beograd, RS)

17:45 - 17:55

NAJVAŽNIJE ZA 8 MINUTA: Oralna antikoagulantna terapija u atrijalnoj fibrilaciji

Predavač: 
Siniša U. Pavlović (Beograd,RS)

17:55 - 18:25

Neinvazivne dijagnostičke metode u otkrivanju etiologije srčane insuficijencije

Moderator
Branislava Ivanović (Beograd, RS)

Prikaz slučaja

Ivan Milinković (Beograd,RS)

Neinvazivne dijagnostičke metode u otkrivanju etiologije srčane insuficijencije
Jeroen Bax (Leiden, NL)

Panel
Branislava Ivanović (Beograd, RS), Ružica Maksimović (Beograd,RS), Jeroen Bax (Leiden, NL)

18:25 - 18:35

NAJVAŽNIJE ZA 8 MINUTA: Novi lekovi za plućnu hipertenziju

Predavač:
Arsen D. Ristić (Beograd,RS)

18:35 - 19:10

SIMPOZIJUM MEDTRONIC

Nefarmakološko lečenje srčane insuficijecije: CRT i LVAD

Moderator

Siniša Pavlović (Beograd, RS)

Resinhronizaciona terapija srca
Goran Milašinović (Beograd, RS)

Uređaji za mehaničku cirkulatornu potporu leve komore
Svetozar Putnik (Beograd, RS)

Panel
Siniša Pavlović (Beograd, RS), Goran Milašinović (Beograd, RS), Svetozar Putnik
(Beograd, RS)

19:10 - 19:20

NAJVAŽNIJE ZA 8 MINUTA: TAVI i MitraClip

Predavač:
Siniša Stojković (Beograd, RS)

19:20 - 20:00

Najbolji terapijski pristup bolesniku sa atrijalnom fibrilacijom u svetlu novih ESC preporuka 2020

Podržano od farmaceutske kompanije Pfizer
Predsedavajući
Goran Milašinović (Beograd, RS), Svetlana Apostolović (Niš)

Prikaz slučaja
Marija Polovina (Beograd,RS)

Glavne poruke iz ESC preporuka za lečenje atrijalne fibrilacije 2020
Goran Milašinović (Beograd, RS)

Panel
Svetlana Apostolović (Niš, RS),  Aleksandra Ilić (Sremska Kamenica, RS), Slobodan Obradović (Beograd, RS), 

Od 20:00

Test kontinuirane medicinske edukacije: Dijagnostičke tajne i terapijske zagonetke u srčanoj insuficijenciji.

Akreditovan od strane zdravstvenog saveta Republike Srbije sa 7 bodova.

Ovo su

Naši Panelisti

Velika imena industrije

Partneri Kongresa

Registrujte Vaš Nalog

Kako biste pristupili online kongresu, neophodno je da popunite registracioni formular.
Nakon što prosledite neophodne informacije, moderator će proveriti da li je kotizacija regulisana i ukoliko jeste, aktivirati vaš nalog.